Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

delish
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaaaddicted aaaddicted
delish
2232 ca89
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
delish
delish

The Last Bookstore, Los Angeles, California
delish
9582 ddad 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viapaulinab paulinab
delish
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
delish
5118 1514
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viafrezja frezja
delish
8849 a7b3

April 25 2015

7534 69ec 500

arwwenn:

fruitcrocs:

not even fuckin risking it at this stage

reblogging this again because it fucking works

image
Reposted fromjessiuss jessiuss viaMoooni Moooni

April 22 2015

2122 1889
Reposted fromerial erial viaszyszaak szyszaak

March 28 2015

delish
3408 6778
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak

March 27 2015

delish

Wire Sculptures
Breathtaking Wire Sculptures Capture the Fluidity of the Human Body

English artist Richard Stainthorp captures the beautiful energy and fluidity of the human body using wire. The life-sized sculptures feature both figures in motion and at rest, expressed in the form of large-gauged strands that are densely wrapped around and through one another. By doing this, he gives the work an undeniable presence. Stainthorp also allows the bent wires to shine by keeping their metallic appearance free from any obvious painting or additions.

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaMoooni Moooni

March 14 2015

delish
7278 0c3b
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszyszaak szyszaak

March 12 2015

delish
The classic ford mustang 1967
Reposted fromuhuh uhuh viainvincible invincible
delish
7217 88b5
Reposted fromseverine severine viamehhh mehhh
delish
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viabagatelka bagatelka
delish
Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.
— Wojciech Kuczok, Senność
0332 5563 500
Reposted fromwestwood westwood vialive-life live-life

March 11 2015

delish

Isaac Asimov "A LIfetime of Learning"
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl